plenery - ogłoś się albo poleć nas
MAZURY:
Krzywe
GÓRY:
Jerzmanowice


Postanowienia ogólne:
 • Poprzez korzystanie z Serwisu lub rejestrację w Serwisie, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • Plenery.net nie umieszcza prezentacji Obiektów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.
 • Zastrzegamy sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnego powodu. W przypadku modyfikacji, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
 • Wszelkie zmiany regulaminu nie dotyczą osób zarejestrowanych w trakcie rocznego okresu abonamentowego


Rejestracja w serwisie:
 • Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 • Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać obowiązkowe dane w formularzu rejestracyjnym.
 • Użytkownik ustala hasło i podaje swój adres e-mail, który stanowić będzie nazwę użytkownika. Dane te umożliwiają logowanie w serwisie.
 • Treści, w tym prezentacje Obiektów, zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej Plenery.net nie są przez nas uprzednio weryfikowane pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Plenery.net.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub byłyby sprzeczne z dobrymi obyczajami. W szczególności, Serwis może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste.


Warunki rezygnacji:
 • Rezygnacji można dokonać w dowolnym momencie.

 • Samodzielnie i natychmiastowo poprzez usuniecie konta wraz z jego całkowita zawartością w zakładce edycja profilu/usuń konto.

 • Z naszej strony usuwamy konta trwale nieaktywne, czyli:
  • - Konta które zostały założone ale nie uzupełniono w nich podstawowych danych pozwalających na publikacje.
  • - Konta którym skończył się roczny okres ważności a nie przedłużono publikacji.
  • - Konta które naruszają wymogi regulaminowe.


Publikacja:
 • Publikacja / aktywacja oferty obiektu w katalogach, nastąpi w ciągu 5 dni roboczych. Ogłoszenie ważne jest przez rok licząc od dnia publikacji.
 • Operator Plenery.net zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkowników, są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, nie odpowiadamy za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.


Wyłączenia odpowiedzialności:
 • Plenery.net nie ponosi odpowiedzialności za zachowania swych Użytkowników.
 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w serwisie.
 • Zastrzegamy możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.


Płatności:
 • Serwis jest bezpłatny.
 • Nie wykluczamy wprowadzenia w przyszłości dobrowolnych opłat dla osób chcących wyróżnić swoje oferty lub wyżej je umieścić na naszych stronach czyniąc je częściej odwiedzanymi.